Tilskuere ved Parkfesten. Flott konsert med Krohnengen Brassband.