Moldegaardsfondet til Osbygdens Vel

Moldegaard har gjennom familien Mowinckel bidratt til at Os kommune inklusive lag og organisasjoner har fått økonomisk støtte til arbeid og prosjekter gjennom nesten 100 år. 

Et av de største prosjekter Moldegaardsfondet var med på å realisere før Statsminister Mowinckels bortgang, var byggingen av Os Gamlehjem som stod ferdig i januar 1932. Det flotte bygget som er tegnet av arkitekt Bull ligger i nærheten av Os prestegård.

Statsminister Mowinckel sin giverglede til Osbygden forklarte han slik: "Den sosiale pliktfølelsen i vårt folk er sterk og i gledelig vekst. Den drivkraft som følger med jord og en eiendom  -  i vårt tilfelle Moldegaard – knytter oss sterkt til Osbygden og gjør det naturlig for oss å hjelpe"

Fondet er stiftet 18. august i 1930 med statutter fra 27. desember 1935, og skal tilgodese oppgaver "til Osbygdens gagn og forskjønnelse". Fondets styre består av Ordfører i Os kommune og eier av Moldegaard. Utdelinger annonseres på Parkfesten som tar sted i begynnelsen av juni hvert år. I 2017 ble det lokale Røde Kors tildelt en gave som skulle gå til innkjøp av en ny minibuss, med plass til to rullestoler. 

Tilbakemeldinger til Fondet tyder på at mange lag og organisasjoner har hatt nytte og glede av gaver fra Fondet den dag i dag. Vi kan her nevne noen:

 • Oselvarlaget
 • Oselvarverkstaden
 • Os Hagelag
 • Os Kulturutvikling
 • Os Sanitetsforening
 • Os sogenemnd
 • Os Bondekvinnelag
 • Os Husflidslag
 • Os Skulekorps
 • Os Ambulanseaksjon
 • Os Gamlehjem
 • Os Pleiehjem
 • Restaurering av Os kirke
 • Nore Neset Musikklag
 • Os Indremisjonforening
 • Os Røde Kors 
 • Os Kommune sitt arbeid med bygdemuseum/Os museumslag
 • Os Brannvesen
 • Os Kommune tilskudd til park benker 
 • Os Husflidslag
 • Os Mannskor
 • Arbeidet med bygdeboka ”Os Soga”ved Nils Tveit
 • Undomshytten i Lønningdal
 • Hegglandsdalens Ungdomslag
 • Os Kommune Fjellheim

Den Årlige Parkfesten

I regi av Moldegaardsfondet og Os Kommune, inviterer vi til Parkfesten med gratis konsert i begynnelsen av juni hvert år. Dette er Moldegaards måte å innvie sommeren på, med klassisk brass band, god stemning og (som oftest) med masse sol, sval bris og blå himmel. 

Årets utdeling vil bli annonsert på parkfesten.

Følg med på med på forsiden av hjemmesiden vår for mer informasjon om årets parkfest. 

Søknader til Moldegaardsfondet

Vi ber om at søknader for støtte, sendes inn før 1 mai hvert år, enten per post eller e-post.

Søknader sendes
Moldegaardsfondet til Osbygdens Vel
Bjånesveien23, Moldegaard
5200 Os
e-post: synnove@moldegaard.com

Bidrag

Ønsker du eller din bedrift bidra, vennligst benytt kontonummer 3633.54.52504