Priser

Hva koster det å leie selskaplokale på Moldegaard?

Hos oss betaler dere lokalleie som er listet under.

Ved leie av Stallmestergaarden, vil dere også ha vår husøkonom på stedet. Hun vil ta seg av alt av oppvask, rydding av lokalet gjennom arrangementet, og er vår representant. Tilbakemeldingene fra gjestene våre er at det var "fantastisk å ha en person som kjente stedet inn og ut, og aldri trengte å tenke på lokalet".  

Etter forespørsler leier vi nå ut Stallmestergaarden enten ut per dag eller per helg. De fleste brudepar velger å leie for hele helgen og får da tilgang til lokalet fra fredag kl 07.00 og utsjekk på søndagen avtales nærmere.

Lokalene & Services Priser
Stallmestergaarden - lørdag Kr. 10.000,-
Stallmestergaarden - helg (fredag - søndag) kr 15.000,-
Stallmestergaarden mandag - torsdag Kr. 8.000,-
Rytterstuen Kr. 4.000,-
Seremonihuset Kr. 3.000,-
Seremonihuset når man leier selskapslokale Kr. 2.000,-
Parken når man ikke leier Stallmestergaarden Kr. 1.000,-
Parken når man leier Seremonihuset Kr. 0,-
Husets Oppdekking (pynt må leveres) + MVA Kr. 6.000,-
Husøkonom pr. time kr 350 + mva
Leie av duker (leies inn eksternt) pr. duk kr 100,-
Leie av servietter (leies inn eksternt) pr. serviett kr 30,-
Leie av hvite stoltrekk pr. trekk kr 50,-
Rengjøring utover 4 ink timer pr. time eks mva Kr. 450,-