Gasskomfyren vår gjennomgår jevnlig service slik at den fungerer optimalt gjennom hele sesongen.